Naar main content

De juiste KLiK!

Vacatures

Bestuurslid gezocht voor VPTZ-NWN

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Wij hebben de ambitie om vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Ga jij ons helpen?

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg Noord (VPTZ-NWN) is een stichting in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Onze vrijwilligers bieden al 30 jaar ondersteuning thuis bij ongeneeslijk zieke mensen in de laatste levensmaanden. Daarmee steunen ze hen en hun naasten. Ook op palliatieve units ondersteunen onze vrijwilligers. Hiermee vormen wij een belangrijke schakel in de keten van palliatieve zorg in de thuissituatie en in verpleeghuizen.
Het bestuur ontwikkelt met elkaar en met de coördinator het organisatiebeleid, zodat de inzet van vrijwilligers blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in de palliatieve (thuis)zorg.

Verantwoordelijkheden bestuur:
Het bestuur (vrijwilligerswerk) is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen over het beleid van de VPTZ-NWN.
De verantwoordelijkheden van het VPTZ-bestuur zijn:
• Ontwikkelen en vaststellen van het organisatiebeleid om ambitie te bereiken
• Zorgdragen voor het personeels- en vrijwilligersbeleid
• Zorgdragen voor de interne overlegstructuur
• Ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid
• Ontwikkelen en bewaken van het kwaliteitsbeleid
• Onderhouden van externe contacten op bestuurlijk niveau
• Goed werkgeverschap.

Het besturen van de VPTZ-NWN vraagt om een visie op (palliatieve terminale) zorg voor nu en in de toekomst. Het bestuur houdt zich op de hoogte is van de ontwikkelingen in de palliatieve terminale zorg en informele zorg ter plaatse, in de regio en op landelijk niveau. Het is een pré als je een netwerk hebt binnen de regionale ketenpartners in de zorg.
Intern is het bestuur verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid. Vanwege de betaalde coördinator, heeft het bestuur werkgeversverantwoordelijkheid.
Het bestuur stelt de coördinator en vrijwilligers in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming.
VPTZ Nederland heeft trainingen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij de beleidsontwikkeling van VPTZ-organisaties.
Het bestuur geeft ook invulling aan het kwaliteitsbeleid. Onderdeel daarvan is het beleid rond scholing/deskundigheidsbevordering. Het bestuur stimuleert deelname aan cursussen, trainingen en landelijke bijeenkomsten. Ook neemt het bestuur zelf deel aan dergelijke bijeenkomsten.

Op dit moment is de bestuurstaak secretaris vacant. Het is echter bespreekbaar om in plaats van secretaris als algemeen bestuurslid deel te nemen in ons bestuur.

Taken secretaris:
De taak van de secretaris omvat:
• Notuleren van de vergaderingen
• Voeren van de correspondentie namens het bestuur
• Opstellen van de vergaderagenda (in overleg met de voorzitter en coördinator)
• Bestuur informeren over binnengekomen stukken
• Monitoring van gemaakte afspraken en zorgen dat er geen belangrijke momenten of termijnen over het hoofd worden gezien.

Wij bieden
Prettige samenwerking met overige bestuursleden en coördinator. Indien gewenst training volgen over het besturen van een VPTZ-organisatie bij de landelijke koepelvereniging VPTZ Nederland. Meedoen met voor de vrijwilligers georganiseerde uitjes en bijeenkomsten.

Terug naar alle vacatures
Bestuurslid gezocht voor VPTZ-NWN

Vacature details

Wijken:Heel Maassluis, Heel Schiedam, Heel Vlaardingen Doelgroepen:Volwassenen Werksoort:Bestuur Duur:Langlopend Periode start:8 mei 2024 Dagen:In overleg Uren per week:1-2 uur VOG vereist:Ja Vrijwilligersovereenkomst:Ja Vrijwilligersvergoeding:Nee Reiskosten/onkosten:Ja Rolstoeltoegankelijk:Ja

Over de organisatie

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Bekijk organisatie

Help je netwerk en deel

Vergelijkbare vacatures

Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen