Naar main content

De juiste KLiK!

Sociale Veiligheid. Maak er werk van!

Grensoverschrijdend gedrag. Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Toch willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Op deze pagina vind je informatie wat jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.

Veiligheid is een belangrijk thema. Ook binnen vrijwilligersorganisaties. Mag een kind vrienden worden op Facebook met de huiswerkbegeleider? Mag een vrijwilliger wat bijverdienen door te klussen bij een cliënt? Het is niet altijd even duidelijk waar de grens ligt. Wat kan wel en wat niet? Daarover kun je van mening verschillen. Maar het is belangrijk dat je er binnen je organisatie hetzelfde over denkt. Dan kun je elkaar er ook op aanspreken en grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen. En als het wel gebeurt, adequaat handelen.

Preventief beleid

Goed preventief beleid bestaat uit 3 pijlers:

  • Gedragscode (alle vrijwilligers). Het samen vaststellen van omgangsregels en het informeren van alle betrokkenen in uw organisatie.
  • Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP biedt vrijwilligers de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten.
  • Aannamebeleid ( nieuwe vrijwilligers). Veiligheid in je vrijwilligersorganisatie begint al met het kiezen van goede vrijwilligers. Als je gaat werven, wees dan kritisch tijdens de sollicitatiegesprekken. Beter iemand afwijzen als je twijfelt, dan het risico lopen dat het misgaat. Wees duidelijk over uw verwachtingen, ook naar bestaande vrijwilligers. Zorg dat iedereen de gedragsregels tekent. En vraag naar of bied een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij kwetsbare functies of doelgroepen.


Handige hulpmiddelen

Wil je meer weten over hoe je aan bovenstaande onderdelen invulling geeft binnen jouw organisatie? Het NOV heeft veel handig materiaal ontwikkeld, die je helpen om een goed preventief beleid op te zetten:

Toolkit : in veilige handen

Presentatie NOV- Preventief beleid (Stappenplan en handige tips!)

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon

Voorbeeld Gedragscode

Modelcontract Vrijwilligersovereenkomst


Advies op maat

Het veilig maken van de organisatie voor jouw cliënten, deelnemers of minderjarigen vergt voor ieder een eigen aanpak. KLiK en het NOV geven je graag advies op maat. Neem dan contact met ons op.


Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen