Naar main content

De juiste KLiK!

Vacatures

Algemeen Bestuurslid

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers

Profielschets algemeen bestuurslid

Adviespunt Letselschadeslachtoffers (Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers)

https://www.adviespuntletselschadeslachtoffers.nl/

Adviespunt Letselschadeslachtoffers zoekt een nieuw algemeen bestuurslid. Een bij de organisatie betrokken bestuurslid, die samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers, verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van de Adviespunt Letselschadeslachtoffers
Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers bestaat sinds 2019, kennis verzamelen in letselschadezaken is echter al in 2011 gestart. Het Adviespunt Letselschadeslachtoffers adviseert en bemiddelt onafhankelijk in letselschadezaken. De focus ligt daarbij op slachtoffers. Ook in het geval van problemen met sociale verzekeringen UWV of gemeente zijn wij er voor de mens. Aan ruim 10.000 slachtoffers en volgers wordt actuele informatie gedeeld.

Wij zetten in als kennisorganisatie op herstelgerichte dienstverlening en het verbeteren van relaties met derden. Om dit te bereiken delen wij onze ervaring en het netwerk dat wij inmiddels hebben opgebouwd.

Hoe we werken

Meldingen van letselschade en problemen met sociale verzekeringen worden verzameld. Zo ontstaat er een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg en de afhandeling. Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker wij en ú staan. Het adviespunt dringt zo aan op betere informatievoorziening over rechten en plichten en de naleving ervan. Wij pleiten voor herstel en behoud van de autonome positie van letselschadeslachtoffers.

Gratis antwoord op vragen over letselschade en sociale verzekeringen

Eerste vragen worden beantwoord via onze loketfunctie. Waar mogelijk wordt een slachtoffer voorzien van nieuwe inzichten en doorverwezen naar zorgspecialisten, advocaten, verzekeraars, medisch experts, overheden etc.

Het adviespunt is er voor alle vragen. Simpele of complexe vragen, dat maakt niks uit. Wij zijn er uitdrukkelijk voor slachtoffers en gedupeerden. Een antwoord op een vraag is zonder belang.

Daarnaast worden wij incidenteel benaderd met ingewikkelde vragen door letselschadebehandelaars, advocaten, professoren, politiek, media, verzekeraars en overheden.

Herstelgerichte dienstverlening

Aan de hand van veelvoorkomende knelpunten hebben wij op verzoek van slachtoffers bijkomende diensten ontwikkeld tegen een zo laag mogelijke non-profit vergoeding.

Bij laag of geen inkomen helpen wij waar mogelijk bij het vinden van financiering voor het eigen dossier. Zo blijft ook deze dienstverlening kosteloos of beperkt. Maatwerk waarmee wij inmiddels veel ervaring hebben. Bij het adviespunt kun je terecht met recente dossiers én met slepende vastgelopen zaken. Juist van de complexe dossiers leren wij veel! Don’t be a stranger en klop even bij ons aan om te zien of wij iets voor jou kunnen betekenen…


Onze ambitie is om onafhankelijke support bij letselschade zo laagdrempelig mogelijk te maken met als doelstelling:

1. Het doel van de stichting is:

a. Het bevorderen van brede maatschappelijke bewustwording ten aanzien van problematiek die letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving, andere relaties en getuigen ondervinden.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het beantwoorden van (eerste) vragen van letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving en andere relaties en getuigen.

b. Het (op verzoek) informeren van letselschadeslachtoffers en stakeholders over rechten en plichten, (bindende) wet- en regelgeving en alle andere geldende vak- en brancheregelgeving.

c. Het continue monitoren van knelpunten in afhandeling van letselschade alsmede het bewust maken van derden in deze.

d. Het bevorderen van zorg, geestelijk/emotioneel en lichamelijk welzijn van letselschadeslachtoffers ter herstel en behoud van hun autonome positie in de samenleving.

e. Het bijstaan van letselschadeslachtoffers in (langlopende) vastgelopen complexe dossiers vanuit charitatief oogpunt.

f. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Het algemeen bestuurslid kan een bijzonder specialisme op zich nemen.

Wij zien als profiel van ons nieuw algemeen bestuurslid:
• Is assertief;
• Is communicatief;
• Is vaardig met email en social media;
• Beschikt over competenties die aan het bestuur bijdragen en neemt daarmee een eigen plaats in;
• Heeft affiniteit met letselschade/ziekte;
• Kan goed in teamverband werken;
• Drukt zich mondeling en schriftelijk goed uit;
• Kan initiatieven ontplooien en ziet mogelijkheden om waar nodig bij te springen;
• Vormt zich een duidelijke mening bij bestuur beslissingen.

De taken van het algemeen bestuurslid zijn o.a.
• Bepaalt mee het door het bestuur gevoerde beleid;
• Assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken;
• Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuur- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.

• Een nieuwe uitdaging!
• Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie!
• En bent u innovatief;
Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

Terug naar alle vacatures
Algemeen Bestuurslid

Vacature details

Wijken:Heel Maassluis, Heel Schiedam, Heel Vlaardingen Doelgroepen:Mensen met een beperking Werksoort:Bestuur Duur:Langlopend Periode start:30 september 2021 Periode eind:29 september 2023 Dagen:In overleg Uren per week:1-2 uur VOG vereist:Ja Vrijwilligersovereenkomst:Nee Vrijwilligersvergoeding:Nee Reiskosten/onkosten:Ja Rolstoeltoegankelijk:Ja

Over de organisatie

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
Bekijk organisatie

Help je netwerk en deel

Vergelijkbare vacatures

Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen