Naar main content

De juiste KLiK!

Steunmaatregelen voor organisaties tijdens corona

Maatregelen van de Rijksoverheid:

TOGS (tegemoetkoming ondernemingen getroffen sectoren) :
Via de regeling TOGS kan een specifieke groep ondernemers (maar ook stichtingen en verenigingen) onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Of je in aanmerking komt, hangt o.a. af van de SBI-codes waarmee je organisatie bij KvK geregistreerd is.
Zoektool SBI-codes

NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid):
Ondernemers kunnen met de maatregel NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten voor betaalde medewerkers vergoed krijgen.

TOZO (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers):
De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Belastingmaatregelen:
Betalingsuitstel van belastingen voor bedrijven/organisaties en verlaging van invorderings- en belastingrente.

Energiebelastingen:
Bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer:
• Ze iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangen.
• De eindfactuur betrekking heeft op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand (dus geen voorschot).

Aanvullende ondersteuning culturele sector:
Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen:
• het ophogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
• verhogen bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
• de zes rijkscultuurfondsen krijgen extra budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in regio’s en steden.
• de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht.

Fondsen voor corona-initiatieven:

Fonds Schiedam Vlaardingen

Speciaal voor coronahulp-projecten hebben wij de procedure versneld. Via het reguliere aanvraagformulier kunnen stichtingen en verenigingen eenvoudig een aanvraag indienen. Bent u betrokken bij een stichting of vereniging en wilt u coronahulp bieden aan een kwetsbare doelgroep? Fonds Scheidam Vlaardingen denkt graag met u mee! 

Kleinecoronahulp:
Stichtingen, verenigingen en initiatieven van min. 3 personen kunnen voor speciale projecten (tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen en voedselvoorziening in noodgevallen) een bijdrage van max. €2500,- aanvragen.

Fonds Sluyterman van Loo:
Fonds Sluyterman van Loo wil ondersteuning geven aan Corona gerelateerde projecten voor ouderen. Deze aanvragen zullen versneld behandeld worden, binnen een week heb je antwoord.

Kansfonds:
Om te kunnen blijven omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, stelt Kansfonds extra geld beschikbaar. Initiatieven die extra hulp nodig hebben om kwetsbare groepen door deze crisis heen te loodsen, kunnen contact opnemen met de projectadviseurs.


Steunmaatregelen sport:

Coronanoodfonds Sport (NOC*NSF):
NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Er is nog geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.

Steunpakket gemeenten en sportverenigingen in ontwikkeling:
Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen. Er is nog geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.

Steunpakket KNVB voor amateur voetbalverenigingen:
De KNVB stelt een financieel pakket aan maatregelen samen voor alle aangemelde amateurclubs. De maatregelen zijn deels al bekend (zoals naar rato restitutie van wedstrijdgelden) en deels worden ze nog benoemd. Clubs hoeven zich hiervoor niet aan te melden. KNVB zal dit pro actief naar de clubs inzetten en zo veel als mogelijk meenemen in de eindafrekening via de rekening courant.

Steunmaatregelen cultuursector:

Steunpakket voor culturele sector vanuit de Rijksoverheid

Digitale verdienmodellen in de cultuurwereld: Een overzicht van manieren voor betaald digitaal cultuuraanbod, als alternatieve inkomstenbron tijdens de coronaperiode.

Actiecampagnes Voor de Kunst:
Crowdfundingplatform Voor de Kunst biedt de mogelijkheid om een actiecampagne te starten waarmee geworven kan worden zonder concreet doel en zonder vaste looptijd. Donateurs steunen een maker of instelling die momenteel inkomsten misloopt.

Overzicht steunmaatregelen Cultuureducatie en cultuurparticipatie:
Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de coronacrisis voor cultuureducatie en -participatie.


Bron: www.galant.nl ; www.NOV.nl ; www.Rijksoverheid.nl ; www.NOCNSF.nl

Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen