Naar main content

De juiste KLiK!

Richtlijnen en protocollen bij opstarten


Hieronder vind je een overzicht met protocollen en richtlijnen (landelijk) voor verschillende werksoorten en sectoren. Kijk welke het best aansluit op jullie situatie.

Movisie en NOV hebben een handreiking gemaakt voor vrijwilligersorganisaties over het hanteren van de Corona-richtlijnen. Met de daarbij behorende toelichting.


Landelijke informatie

Factsheet Rijksoverheid: Wat kan wanneer?

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over samenkomsten en evenementen.

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sluiten openbare en niet-openbare locaties.


Richtlijnen Sport en bewegen

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sport en corona.

NOC*NSF Protocol verantwoord sporten.

NOC*NSF Opstart en sociale veiligheid. Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): Protocol verantwoord sporten. KNVB Coronaprotocollen voor amateurvoetbal.

Informatie voor vlaardingse sportverenigingen (ViB)

Scouting en het coronavirus


Fysieke ontmoeting

Invulprotocol buurthuizen en ontmoetingsplekken.

Movisie: Richtlijn voor fysieke ontmoetingen


Cultuur

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur 

Protocol sector Cultuureducatie- en participatie

LKCA: Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?


Richtlijnen Zorg 

Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer

Richtlijn dagbesteding en -opvang


Richtlijnen zorg voor kwetsbare mensen thuis wonen

Informatie over richtlijnen voor kwetsbare mensen (thuiswonend)

Richtlijn mantelzorgondersteuning 

Richtlijn huishoudelijke hulp

Richtlijn hulpmiddelen


Overige Richtlijnen

Rijksoverheid: Protocol verantwoord winkelen


Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen