Naar main content

De juiste KLiK!

Organisatie

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

Locatie: Onbekend

De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen werkt mee aan het bevorderen van de groei en bloei­ van de stichting: Stichting Museum Vlaardingen.
De Vrienden trachten dit doel onder meer te bereiken door:
a. ondersteuning te geven aan, belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan het doel van de stichting, om samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
b. uit de middelen van de vereniging gelden aan te wenden bevorderlijk voor het doel van de stichting;
c. in overleg en/of samenwerking met de stichting voorwerpen boeken en
documenten te verwerven en deze, hetzij door schenking, hetzij door
inbruikleengeving, voor de museale collecties of de hulpmiddelen van de
stichting ter beschikking te stellen;
d. het samenwerken met andere verenigingen van vrienden van een museum;
e. het uitgeven en/of rondzenden van een nieuwsbrief aan de leden;
f. andere wettige middelen dienstig aan het doel.

Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen