Naar main content
Vandaag zijn wij geopend tussen 14:00 - 17:00. Plan route

De juiste KLiK!

Vacatures

Vrijwillige dierenambulance chauffeur
Heel Vlaardingen

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en wordt bemand door vrijwilligers, stuk voor stuk mensen met een hart voor dieren. Alle vrijwilligers worden, voor de uitvoering van het werk op de dierenambulance, opgeleid, zoals Dieren EHBO en omgang met agressieve dieren.

Voor Vlaardingen zijn wij op zoek naar een:

ALLROUND MEDEWERKER DIERENAMBULANCE

Voor de lo­ca­tie Zuid-Hol­land Zuid (Rijn­mond) zijn wij op zoek naar nieu­we col­le­ga's die op vrijwillige ba­sis in de nacht ons team ko­men ver­ster­ken.
Bij de Die­ren­am­bu­lan­ce help je die­ren in nood en dat is ont­zet­tend bij­zon­der, mooi en voor­al dank­baar werk. De werk­zaam­he­den zijn enorm di­vers. Geen en­ke­le mel­ding of dienst is het­zelf­de en dat zie jij als een uit­da­ging. Je flexi­bi­li­teit en cre­a­ti­vi­teit ko­men zo goed tot hun recht. Met jouw rus­ti­ge maar door­tas­ten­de ma­nier van han­de­len stel je dier en mens ge­rust. Het werk op de Die­ren­am­bu­lan­ce is dank­baar en een avon­tuur maar kan ook emo­ti­o­neel zwaar zijn. Niet ie­de­re mel­ding loopt altijd goed af. We zoe­ken daar­om men­sen die men­taal sterk in hun schoe­nen staan.

Mo­gen wij jou bin­nen­kort be­groe­ten?


De me­de­wer­ker is bij voor­keur woon­ach­tig in de om­ge­ving van Rot­ter­dam, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Goeree-Overflakkee of Spijkenisse.

Het betreft een functie voor minimaal 8 uur per week.

Taken:
- Aannemen van de telefoon
- Han­de­len n.a.v. de mel­din­gen, denk aan het uit­rij­den met de am­bu­lan­ce,
ver­le­nen van Eer­ste Hulp bij ge­won­de die­ren
- Ver­ant­woor­de­lijk voor het on­der­houd aan de am­bu­lan­ce
- Als am­bu­lan­ce­chauf­feur de meest ef­fi­ci­ën­te rij­rou­te kiezen zodat
mel­din­gen adequaat kunnen worden opgevolgd
- Vast­leg­gen van re­le­van­te in­for­ma­tie tij­dens en na op­vol­ging van een
mel­ding

Voor meer informatie kijk op www.dazhz.nl of mail naar [email protected]

- MBO werk- en denk­ni­veau
- In het be­zit van rij­be­wijs B
- Af­fi­ni­teit met die­ren
- Fy­siek en emo­ti­o­neel sterk
- Stress­be­sten­dig en be­trouw­baar
- Op­los­sings­ge­richt
- Minimale inzet van 8 uur per week

- Een ge­zel­li­ge werk­plek met leu­ke col­le­ga's
- Deel­na­me aan DB Aca­de­my (cur­sus­sen en op­lei­din­gen)
- Be­no­dig­de ma­te­ri­a­len (van mo­der­ne voer­tui­gen tot be­scher­men­de
kle­ding)
- Een mooi ar­beids­voor­waar­den­pak­ket pas­send bij een goe­de ­doe­len­
or­ga­ni­sa­tie

Terug naar alle vacatures
Vrijwillige dierenambulance chauffeur

Vacature details

Doelgroepen:Dieren, Ouderen, Volwassenen Werksoort:Buitenwerk/dieren, Hulpverlening/Zorg Duur:Langlopend Gebied:Heel Vlaardingen Periode start:24 juni 2020 Periode eind:29 juni 2021 Dagen:In overleg Uren per week:9-12 uur VOG vereist:Nee Vrijwilligersovereenkomst:Ja Vrijwilligersvergoeding:Nee Reiskosten/onkosten:Ja Rolstoeltoegankelijk:Nee Werklocatie:Abraham van Stolkweg33 27 3041 JA Rotterdam

Over de organisatie

Dierenbescherming Regio Zuidwest
Bekijk organisatie

Help je netwerk en deel


Vergelijkbare vacatures

Wil je je inschrijven als vrijwilliger en heb je nog vragen?

Bij KLiK helpen we je graag verder.

Maak een afspraak

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen

Voordelen KLiK account

  • Kom gratis en eenvoudig in contact met organisaties
  • Blijf op de hoogte van nieuws en nieuwe vacatures
  • Schrijf je gemakkelijk in voor onze trainingen